+420 737 820 357 🟧 VIP - online kurzy Jak získat SketchUp Knihy Textury LayOut Školení Renderování Nářezový plán DATABANKY Seznam kapitol Kontakt ......


Seznam kapitol

VIP sekce

VIP sekce pro začátečníky – video-návody

Školení programu SketchUp

Poptávka online školení programu SketchUp

Knihy

Seznam: Knihy pro SKETCHUP

Příručka: Jak na LayOut (součást programu SketchUp PRO)
Příručka – pluginu OpenCutList (Tvorba kusovníku a nářezového plánu)
Učebnice SketchUp
Referenční příručka LayOut

FAQ – často kladené otázky

FAQ – často kladené otázky

INFORMACE (novinky)

 1. Ukončení podpory pro starší verze SketchUpu
 2. Proč jsem si oblíbil SketchUp ?
 3. Google prodal SketchUp společnosti Trimble
 4. Softwarové a hardwarové požadavky programu SketchUp verze 8
 5. Jak se rychle naučit SketchUp
 6. Konec podpory Goe-umístění a Foto-textury pro starší verze SketchUpu
 7. Doporučený hardware pro SketchUp 2017
 8. Verze SketchUpu 32 a 64 bitový vs. Windows 32 a 64 bitový
 9. Jak je to se SketchUp-em ZDARMA nebo-li s verzí Make
 10. Jak je to s češtinou pro SketchUp (české prostředí)?

INSTALACE

Je můj počítač dostačující pro SketchUp?

SketchUp PRO, Studio 2024 (trial verze)

SketchUp PRO, Studio 2023 (trial verze)

SketchUp PRO 2022 (trial PRO verze)

SketchUp PRO 2019 (trial PRO verze)

SketchUp Make 2017

Další verze SketchUpu

UČÍME SE SKETCHUP

Pro začátečníky

Popis prostředí

 1. První spuštění programu SketchUp
 2. Popis prostředí programu SketchUp
 3. Seznam palet nástrojů pro SketchUp
 4. Popis základních nástrojů v programu SketchUp – 1.část
 5. Popis základních nástrojů v programu SketchUp – 2.část
 6. Základní seznam plovoucích oken

Nastavení programu

 1. Vytvoření a přiřazení šablony pro nový výkres
 2. Nastavení jednotek
 3. Nastavení kótování 3D modelu
 4. Pomalé vykreslování 3D modelů při běžné práci ve výkrese

Základy kreslení

 1. Pracujeme s komponentou a skupinou
 2. Vytvoření koule pomocí nástroje – Follow Me
 3. Kreslíme kružnici ve vyhlazeném provedení
 4. Zadáváme hodnoty objektu pomocí klávesy TAB
 5. Vytvoření čárkované popř. tečkované čáry ve SketchUpu
 6. 3. možnosti zrcadlení objektů ve SketchUpu
 7. Přeuložení modelu do starší verze SketchUp
 8. Základní 2D kreslení ve SketchUpu
 9. Nastavení vlastní barvy RAL ve SketchUpu

Pro pokročilé

 1. Textury pro SketchUp – kolekce EGGER
 2. Ukázky výkresové dokumentace v samotném SketchUpu
 3. Nastavení textury 3D objektu ve SketchUpu
 4. Vytvoření vlastní textury pro Google SketchUp
 5. Import 3D objektu ve formátu 3ds do SketchUp-u
 6. Tvorba animace standardními nástroji ve SketchUpu
 7. Automatické zálohování ve SketchUpu (starý způsob)
 8. Zálohujeme soubory ve SketchUpu (novější způsob)
 9. Umístění domu na reálnou fotografii pozemku
 10. Jak otevřít DWG soubor ve SketchUpu
 11. Proč nejdou použít objemové nástroje ve SketchUpu?
 12. Vložení objektu do fotografie (Foto-Model)
 13. Fotografie a její použití ve SketchUpu (Foto-Model)
 14. Tisk do PDF v konkrétním měřítku ze SketchUpu
 15. Export do PDF v konkrétním měřítku ze SketchUpu
 16. Jak pracovat s 3D Warehouse u starších verzí SketchUpu
 17. Verze SketchUpu 32 a 64 bitový vs. Windows 32 a 64 bitový
 18. K čemu jsou komponenty (dynamické komponenty) a kam je uložit v PC
 19. Přehození plochy lic a rub u objektu ve SketchUpu
 20. Jak pracovat s odečtem těles ve SketchUpu (PRO verze) nástroje Solid Tools
 21. Řezy modelem a objektem ve SketchUpu
 22. Jak na terén ve SketchUpu pomocí vrstevnic

SketchUp na webu – my.sketchup.com nebo app.sketchup.com/app

Výukové soubory

Tipy a triky

>> Seznam tipů a triků <<

 1. Zrcadlení (měřítko)
 2. Násobné kopírování objektů
 3. Násobné kopírování objektů do kruhu
 4. Zvětšení nebo zmenšení objektů
 5. Zkosení hrany na konci válce
 6. Nastavení barvy u čáry
 7. Tvorba otvoru do válce
 8. Zaoblení rohu
 9. Základy práce s hladinami
 10. Vytvožení spirály ve SketchUpu
 11. Tvorba komponent ve SketchUpu
 12. Tvorba skupiny ve SketchUpu

UČÍME SE LAYOUT

 1. K čemu je vhodné použít LayOut?
 2. Importujeme model ze SketchUpu do LayOutu
 3. Možnosti vložení modelu do LayOutu (SketchUp <=> LayOut)
 4. Základní nastavení programu LayOut
 5. Základní nastavení dokumentu (výkresu) v programu LayOut
 6. Jak si vytvořit svoji vlastní šablonu v programu LayOut
 7. Nastavení měřítka v LayOutu
 8. Výkres v LayOutu spojený se SketchUpem
 9. Kreslíme výkres v měřítku 1:20 pomocí programu LayOut
 10. Tvorba dispozičního řešení interiéru v LayOutu
 11. Export vytvořeného výkresu v LayOutu do PDF
 12. Export vytvořeného výkresu z LayOutu do DWG nebo DXF
 13. Struktura projektů (výkresů) v LayOut-u
 14. Kreslení objektu podle zadaných rozměrů v LayOutu
 15. SketchUp – tisk v měřítku 1:1 s LayOutem

MATERIÁLY PRO SKETCHUP (Textury)

Textury EGGER

VIDEO-NÁVODY A ČLÁNKY

Obecné video-návody

Kreslíme interiér

 1. ČLÁNEK – Tvorba 3D modelu místnosti
 2. ČLÁNEK – Dokončení 3D modelu místnosti
 3. VIDEO – Kreslíme kuchyň – skřiňky pro kuchyň
 4. VIDEO – Instalace symbolů skříněk ZDARMA pro kreslení kuchyně – skřiňky pro kuchyň
 5. VIDEO – Úprava skříněk – zrcadlení – skrytí a odkrytí ploch – skřiňky pro kuchyň
 6. ČLÁNEK – Stručný přehled jak používat skříněky ZDARMA pro kreslení kuchyně – skřiňky pro kuchyň
 7. ČLÁNEK – Typy úchytek a dveří, které jsou součástí symbolů skříněk ZDARMA – skřiňky pro kuchyň

DATABANKY – Kreslíme interiér

 1. VIDEO – Rychlý způsob tvorby výkresové dokumentace ve SketchUpu
 2. VIDEO – Skříňka z dílců pro kusovník a zesílená půda (plugin OCL) – dílce pro OCL
 3. VIDEO – Instalace dílců pro kusovník a nářezový plán ve SketchUpu – dílce pro OCL
 4. VIDEO – Tvorba sdružených přířezů pro kusovník – plugin OpenCutList – dílce pro OCL
 5. VIDEO – Hmotnost a cena jeklové konstrukce – výpočet pluginem OpenCutList

VIZUALIZACE

Úvod do vizualizace

 1. Tvorba reálné vizualizace s využitím SketchUpu

Render[in]

 1. Proč tvořit vizualizace pomocí pluginu Render[in]
 2. Ukázky vizualizací pomocí pluginu Render[in]

UŽIVATELÉ programu SketchUp

Ukázky od uživatelů programu SketchUp

PLUGINY

Instalace pluginu

Pluginy základní

Plugin OpenCutList – pro kusovník a nářezový plán

 1. [Seznámení]: Kusovník a nářezový plán ve SketchUpu – pluginu OpenCutList
 2. Kde můžeme získat plugin: OpenCutList?
 3. Co je nového ve verzi 2 – pluginu OpenCutList
 4. České prostředí v pluginu OpenCutList od verze 2
 5. Jakou verzi momentálně používáme? – pluginu OpenCutList
 6. Tvoříme dílce jako komponenty pro následný kusovník
 7. Tvorba kusovníku z nakreslené skříně
 8. Tvorba materiálu v pluginu OpenCutList
 9. Vytvoření nového materiálu jednoduchým způsobem
 10. Smazání materiálu v pluginu OpenCutList
 11. Nastavení ořezu u materiálu (před generováním nářezového plánu)
 12. Přiřazení materiálu jednotlivým dílcům
 13. Přiřazený materiál kontroluje tloušťku skutečného dílce v modelu
 14. Hromadné přidělení materiálu všem dílcům skříně
 15. Nastavení materiálu (sololaku) pro záda
 16. Hranování pomocí pluginu OpenCutList
 17. Hranování jednoho dílce samostatně – plugin OpenCutList
 18. Hranování více dílců najednou (hromadné hranování) – plugin OpenCutList
 19. Tvorba nářezového plánu
 20. Označené dílce v kusovníku nebo v nářezovém plánu lze vidět v modelu
 21. Tvorba štítků k vytvořenému nářezovému plánu
 22. Tvorba kování – v pluginu OpenCutList
 23. Kalkulace materiálu – plugin OpenCutList
 24. Aktualizace pluginu OpenCutList
 25. Co je nového ve verzi 4 – pluginu OpenCutList
 26. Hmotnost a cena jeklové konstrukce – výpočet pluginem OpenCutList
 27. OpenCutList verze 5 – představení všech nových funkcí
 28. Orientace let u dílců v pluginu OpenCutList
 29. OpenCutList verze 6 – co je nového?

+420 737 820 357 VIP DATABANKY Knihy Textury Renderování Nářezový plán Kontakt
Share via
Copy link