Animaci – ve SketchUpu vytvoříme pomocí scén. Takže s toho vyplývá, že pro tvorbu animace je nutné nejprve vytvořit samotné scény. Scénu vytvoříme pomocí několika kroků a to konkrétně takto:

Nastavíme model do požadovaného pohledu (lze použít libovolné otočení, překlopení, apod.) => následně klikneme na View (Zobrazení) => Animation (Animace) => Add Scene (Přidat scénu) => tím dojde k zobrazení okna s názvem: Warning – Scenes and Styles. V tomto okně ponecháme jednotlivé hodnoty nastaveny jak je uvedeno na obrázku níže. Následně klikneme na tlačítko Create Scene čímž jsme vytvořili scénu.

warning-_scenes_and_styles

Tímto postupem jsme úspěšně vytvořili první scénu.

Dále je nutné vytvořit ještě další scény, protože výsledná animace je složena s jednotlivých scén. Scény v animaci jsou něco jako body, mezi kterými dochází k samotnému pohybu a tento celkový pohyb je uložen do animace.Animace se skládá z jednotlivých scén vytvořených ve SketchUpu.

 

.

Rychlost animace

Rychlost animace má vliv na samotnou plynulost mezi jednotlivými scénami a také na zpoždění při najetí animace na konkrétní scénu. Proto hodnoty pro animace  nastavíme tyto:

a) plynulost animace nastavíme pomocí kolonky: Enable scene transitions kde jsem zadal hodnotu 2 sekundy.

b) zpoždění animace nastavíme pomocí kolonky Scene Delay kde já osobně nechci, aby docházelo v pozastavení animace.

okno_model_info_animation_setting

Samotné okno s názvem Model info pro nastavení hodnot animace zobrazíme takto:
Klikneme na View (Zobrazení) => Animation (Animace) => Settings (Nastavení).

Rozlišení animace

Rozlišení neboli velikost nastavujeme při samotném Exportu animace. Je nutné při exportu nejprve zadat formát *.avi a následně velikost rozlišení nastavíme pomocí tlačítka Options… (viz. obrázek níže).

okno_export_animation

Nastavení hodnot pro rozlišení animace provedeme (po kliknutí na tlačítko Options…) dle obrázku níže. Jednotlivé hodnoty jsou nastaveny defaultně. Pouze jsem upravil hodnoty u šířky (Width) a výšky (Height).

okno_animation_export_option

Spuštění animace

Spuštěni animace přímo ve SketchUpu je velmi dobrá možnost, protože si můžeme zobrazit, jak bude vypadat naše výsledná animace předtím než ji exportujeme. Pro spuštění použijeme jednoduchý panel z názvem Animation (viz picture below).

nastroj_animation

Zobrazení panelu Animation:
Klikneme na View (Zobrazení) => Animation (Animace) => Play (Hrát).

Uložení animace (Export animace)

Uložení animace do formátu AVI provedeme podle následujících kroků. V horním menu vybereme File (Soubor) =>  Export => Animation (Animace) => následně zadáme cestu kam chceme animaci uložit, název a klikneme na tlačítko Export.

okno_export_animation_2

Následně je spuštěn samotný proces animace (viz. obrázek níže). Jak dlouho bude tento proces probíhat závisí na velikosti modelu (tím myslím … kolik soubor zabírá místa na disku) a také na nastaveném rozlišení výsledné animace. Čím vyšší rozlišení, tím větší velikost výsledné animace a delší čas samotného procesu vytváření animace.

okno_procesu_exportu_animace

Po úspěšném dokončení procesu vytvoření animace si můžeme animaci přehrát pomocí libovolného přehrávače, který podporuje formát AVI.

.


Video-návody pro pohodlné učení SketchUp-u

Další užitečné návody najdeme ve VIP sekci pro začátečníky
>> jednoduché učení SketchUpu pomocí video-návodů,
>> nepotřebujeme návody číst, ale pouze sledovat konkrétní postupy,
>> seznam všech video-návodů najdeme >> zde <<
button_clenstvi_vip_sekce

Další návody pro SketchUp:
Seznam všech kapitol najdete po kliknutí zde …