Učíme se SketchUp / Pro pokročiléPřehození plochy lic a rub u objektu ve SketchUpu

Pro změnu plochy (přehození lic a rub) je možné využít jednoduchý nástroj přes pravá tlačítko myši a tím nástrojem je Reverse Faces.

Lícová plocha – má bílou barvuRubová plocha – má tmavší barvu

[…]

Automatické zálohování ve SketchUpu

Jak je to s automatickými zálohami ve SketchUpu a kdy začne automatická záloha fungovat?
Nejdříve si ukážeme jak nastavit automatické zálohování (nastavení je ukázáno pro verzi SketchUp Make 2017 – u jiných verzí to bude velmi podobné). Dále si vysvětlíme, proč je vytvořen automaticky soubor SKB.
Tento popis automatického zálohování je určený pro nainstalovaný SketchUp. Netýká se verze, která běží v internetovém prohlížeči (my.sketchup.com).
.
[…]

K čemu jsou komponenty (dynamické komponenty) a kam je uložit v PC

Dynamické komponenty | Kam uložit komponenty v PC
Komponenty – slouží pro snadnější práci ve SketchUpu. Asi nejdůležitější vlastnost komponenty je, že mají dědičnost. Objekt, který je vytvořen jako komponenta můžeme uložit do okna Components (viz. obrázek níže).
[…]

Verze SketchUpu 32 a 64 bitový vs. Windows 32 a 64 bitový

Zde si ukážeme standardní cestu kam je nainstalován SketchUp. Od verze SketchUp 2015 je možné používat tento program ve verzi 32 bitové nebo 64 bitové. Novější verze SketchUpu podle mé domněnky budou pouze 64 bitové. Tato skutečnost samozřejmě ovlivňuje umístění tohoto programu v našem počítači.

[…]

Jak pracovat s 3D Warehouse u starších verzí SketchUpu

Konkrétně si vysvětlíme, jak stahovat modely s 3D Warehouse u starších SketchUpů (například pro verzi SketchUp 8). 
U starších verzí SketchUpu došlo k tomu, že zde byl zrušen přístup do 3D Warehouse..Pokud používáme SketchUp, který už nepodporuje přímý vstup do 3D Warehouse ze SketchUpu, použijeme jeho webové prostředí … https://3dwarehouse.sketchup.com/ . […]

Vložení objektu do fotografie (Foto-Model) – SketchUp

Níže si ukážeme postup, jak konkrétně vložit objekt do fotografie.
1. krok) Určíme si roh pro objekt a pohled na objekt.Úhel pro pohled určíme podle fotografie do které budeme model vkládat. […]

Export do PDF v konkrétním měřítku ze SketchUpu

Export do PDF je dostupný pouze v placené PRO verzi.
Pro export do PDF postupujeme takto:V horním menu vybereme File (Soubor) => Export => 2D Graphic … => následně se zobrazí okno: Export 2D Graphic => a v tomto okně (dole) vybereme typ souboru … PDF. Dále klikneme na Options… (nastavení) … viz. obrázek níže.
Tento export do PDF má ostré kóty a hodnoty u kót. Není zde možnost nastavit velikost papíru.
[…]

Tisk do PDF v konkrétním měřítku ze SketchUpu

Tento tisk do PDF má rozmazané kóty a hodnoty u kót. Je zde možnost nastavit velikost papíru.
.Pro tisk do PDF v konkrétním měřítku je nutné dodržet několik pravidel. Zde si ukážeme o jaké pravidla vlastně jde. Také je důležité si uvědomit, že tisk do PDF je vytvořen: […]

Fotografie a její použití ve SketchUpu (Foto-Model)

SketchUp umožňuje pracovat s fotografií v několika možnostech.
My si zde ukážeme dvě z nich a to:.
– vložení objektu do fotografie- kreslení modelu podle fotografie
.V obou těchto případech je nutné importovat obrázek do SketchUpu jako Foto Model. […]

Proč nejdou použít objemové nástroje ve SketchUpu?

Objemové nástroje – velmi ulehčují práci při odečítání, seskupení nebo vytvoření průniku mezi dvěma objekty. Tyto nástroje jsou dostupné pouze v placené verzi SketchUpu PRO.
[…]