Tento tisk do PDF má rozmazané kóty a hodnoty u kót. Je zde možnost nastavit velikost papíru.

.
Pro tisk do PDF v konkrétním měřítku je nutné dodržet několik pravidel. Zde si ukážeme o jaké pravidla vlastně jde. Také je důležité si uvědomit, že tisk do PDF je vytvořen:

.

– z aktuálního pohledu
nebo
– z vytvořených scén.

1. pravidlo – Nastavení tisku

Zde nastavíme PDF tiskárnu, velikost papíru a také orientaci papíru (na výšku nebo šířku).

Okno pro nastavení tisku zobrazíme takto:
V horním menu vybereme File (Soubor) => Print Setup … (Nastavení tisku) => a zobrazí se dialogové okno Nastavení tisku (viz. obrázek níže).

tisk_do_pdf_nastaveni_tisku2. pravidlo – Náhled tisku

Zde si nastavíme parametry tisku a ještě před spuštěním tisku se zobrazí okno ve kterém si můžeme prohlédnout co bude vytištěno.

Okno pro náhled tisku zobrazíme takto:
V horním menu vybereme File (Soubor) => Print Preview … (Náhled tisku) => a zobrazí se dialogové okno Náhled tisku (viz. obrázek níže).

tisk_do_pdf_nahled_tisku

Tisk v měřítku
Pokud chceme tisknout v konkrétním měřítku je potřeba nastavit toto:
– pohled v ortogonálním měřítku (nárys, bokorys, půdorys),
– kamera je v paralelní projekci,
nemůžeme mít zapnutou funkci pohled na stránku.

Měřítko tisku zadáváme do polí Scale (zvětšit / měřítko) a to tak, že např. při měřítku 1:10
zadáme do okna …            In the printout (na výstupu)           … 1
a do okna …                      In SketchUp (ve SketchUpu)         … 10.

tisk_do_pdf_sede_oknoD ů l e ž i t é :
Pokud je okno stále šedé (kde nastavujeme měřítko), tak je to způsobeno tím, že není dobře nastaven pohled, nejsme přepnuti do paralelní projekce nebo máme aktivovanou funkci … Přizpůsobit na stránku.

.
Posledním krokem
pro spuštění tisku (popř. náhledu) je stisknutí tlačítka OK.

.


Video-návody pro pohodlné učení SketchUp-u

Další užitečné návody najdeme ve VIP sekci pro začátečníky
>> jednoduché učení SketchUpu pomocí video-návodů,
>> nepotřebujeme návody číst, ale pouze sledovat konkrétní postupy,
>> seznam všech video-návodů najdeme >> zde <<
button_clenstvi_vip_sekce

Další návody pro SketchUp:
Seznam všech kapitol najdete po kliknutí zde …