Pokud pracujeme s programem SketchUp a chceme vytvořený návrh prezentovat zákazníkovi ve vizualizaci, máme pro tuto možnost několik  >> řešení <<.

Já se zde zaměřím na tvorbu vizualizace pomocí pluginu Render

[in]. Sám jsem si tento způsob vizualizace oblíbil, protože mi přijde v celku jednoduchá a rychlá. Pracujeme v samotném prostředí SketchUpu, a proto není potřeba vytvořený model importovat do nějakého dalšího programu (softwaru).

Oficiální webové stránky pro Render[in] najdeme zde:
>> www.renderin.com <<

.
Co se týká náročnosti na pochopení (abychom mohli samostatně tvořit vlastní vizualizace) patří tento plugin spíše k jednoduchým. Po seznámení s prostředím a pochopení základních pravidel můžeme samostatně pracovat na své první vizualizaci.

Render[in] – je produktem stejné firmy, která vyvíjí i Artlantis. Přirovnal bych to asi takto, Atlantis je vlajková loď této firmy a Render[in] využívá stejný systém pro tvorbu vizualizace s tím, že je  ochuzen o možnost tvorby animace a spoustu dalších nástrojů. Další rozdíl je v tom, že Artlantis je samostatný program zatím co Render[in] je plugin určený pro Sketchup.

 

Ukázky vizualizace vytvořené pomocí Render[in]:This slideshow requires JavaScript.

Další ukázky vizualizace je možné vidět na webu: www.ockodesign.cz

..

Další návody pro SketchUp:
Seznam všech kapitol najdete po kliknutí zde …