Program LayOut je vhodné použít pro tvorbu výkresové dokumentace. Je součástí placené verze SketchUp PRO. Pokud potřebujeme profesionálně prezentovat svůj vytvořený model pro tisk nebo PDF dokument, tak LayOut je opravdu ideální nástroj.

LayOut kombinuje funkce vektorové grafiky, rozvržení stránky, CAD systému a prezentačního softwaru. Pomocí LayOutu můžeme tvořit pokud na to přijde i prezentaci (obdoba MS PowerPoint) nebo také propagační letáky.

Ale hlavně je LayOut vytvořen pro import modelu ze SketchUpu, kde z tohoto modelu vytvoříme výkresy.

..

Tvorba nárysu, bokorysu nebo půdorysu

.
Pro vlastní přenos mezi SketchUpem a LayOutem pracujeme se scénami. Vytvořené scény se importují ze SketchUpu do LayOutu. Následně se scénami v LayOutu pracujeme a vytvoříme z nich různé pohledy (nárys, bokorys, půdorys popř. izometrii).

Seznámení s LayOut (video v angličtině)

.
httpvh://www.youtube.com/watch?v=YJu9NcZuUxoOdkaz na video (YouTube): https://www.youtube.com/watch?v=YJu9NcZuUxo

.

Ukázky výkresů vytvořených v LayOut-u

.
Kuchyň –
výkres LayOut

Kuchyň – výkres v PDFvytvořeno v LayOut

Ke stažení – výkres kuchyně ve formátu PDF … >> zde lze stáhnout << … vytvořeno v LayOut.

.
Pergola –
model SketchUp

Pergola – výkres LayOut

Ke stažení – výkres pergoly ve formátu PDF … >> zde lze stáhnout << … vytvořeno v LayOut.

.
Rybka –
výkres LayOut

.


Video-návody pro pohodlné učení SketchUp-u

Další užitečné návody najdeme ve VIP sekci pro začátečníky
>> jednoduché učení SketchUpu pomocí video-návodů,
>> nepotřebujeme návody číst, ale pouze sledovat konkrétní postupy,
>> seznam všech video-návodů najdeme >> zde <<
button_clenstvi_vip_sekce

Další návody pro SketchUp:
Seznam všech kapitol najdete po kliknutí zde …