+420 737 820 357 VIP Knihy Materiály Renderování Nářezový plán Kontakt

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je jednou s priorit tohoto webu. Na následujících řádkách se pokusím popsat jak jsou Vaše osobní údaje chráněné.

Web se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tímto se zavazujeme, že použijeme Vaše osobní údaje pouze na vzájemnou osobní komunikace a neprodáme je nějaké třetí straně. Výjimku představují pouze externí dodavatelé a dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předány v minimálním rozsahu, který je nutný. Všeobecné informace o uživatelích je možné sdílet pouze na základě žádosti od uživatelů.

.

1) Registrace údajů

Při vytvoření registrace je nutné zadávat pravdivé informace, protože na základě těchto uvedených informací, probíhá další komunikace mezi uživatel a webem.

Kontaktní email se může použit na:

– záchranu hesla
– posílání příspěvků
– vzájemnou komunikace mezi uživatelem a webem
– nabídky od webu a jeho partnerů
– apod.

Tento web také shromažďuje údaje o navštívených uživatelích:

– internetová adresa
– použitý prohlížeč
– operační systém
– odkud přišli popřípadě co zadali do vyhledávače
– použitý jazyk
– IP adresu
– události vykonané na tomto webu
– datum návštěvy webu

Web může umístit do vašeho počítače „coolies“. „Cookies“ lze použít i mimo jiné na zvýšení bezpečnosti těchto stránek, ale jeho hlavním důvodem je poskytnout informace pro statistické měření.

.

2) Veřejná komunikace na webu

Veřejnou komunikaci na tomto webu je možné provádět formou komentářů pod článkem nebo příspěvkem. Tato komunikace je veřejná pro všechny návštěvníky tohoto webu.

.

3) Komunikace z webu

Tento web může komunikovat se svými uživateli prostřednictvím emailů. Obsahem této komunikace mohou být zprávy o změnách ve vašich údajích nebo zveřejněné novinky na tomto webu. Pokud si uživatel nepřeje dostávat tyto informační zprávy, může se z této komunikace odhlásit. Odhlášení je možné provést přes libovolnou emailovou zprávu, ve které je úplně ve spodní části odkaz, pro automatické odhlášení komunikace s tímto webem. Odhlášení je také možné provést pomocí kontaktního formuláře (e-mailem) nebo poštou.

4) Vymazání údajů o uživateli

.

Zaregistrovaný uživatel může požádat o vymazání jeho kompletního konta, pomocí kontaktního formuláře (e-mailem) nebo prostřednictvím pošty. Samotné vymazání může trvat několik pracovních dní s ohledem na vytíženost.

.

5) Změny v ochraně osobních údajů

Tento web si vyhrazuje právo změny v podmínkách o ochraně osobních údajů, pokud nastane potřeba provést úpravy tohoto dokumentu. O případných změnách bude informovat všechny aktivní uživatele.

..

+420 737 820 357 VIP Knihy Materiály Renderování Nářezový plán Kontakt
0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap