Export do PDF v konkrétním měřítku ze SketchUpu

Export do PDF je dostupný pouze v placené PRO verzi.
Pro export do PDF postupujeme takto:V horním menu vybereme File (Soubor) => Export => 2D Graphic … => následně se zobrazí okno: Export 2D Graphic => a v tomto okně (dole) vybereme typ souboru … PDF. Dále klikneme na Options… (nastavení) … viz. obrázek níže.
Tento export do PDF má ostré kóty a hodnoty u kót. Není zde možnost nastavit velikost papíru.
[…]

Tisk do PDF v konkrétním měřítku ze SketchUpu

Tento tisk do PDF má rozmazané kóty a hodnoty u kót. Je zde možnost nastavit velikost papíru.
.Pro tisk do PDF v konkrétním měřítku je nutné dodržet několik pravidel. Zde si ukážeme o jaké pravidla vlastně jde. Také je důležité si uvědomit, že tisk do PDF je vytvořen: […]

Rychlý způsob tvorby výkresové dokumentace pomocí označení dílců

(psáno pro verzi … plugin Truhlář 2010)
Ukázky výkresové dokumentace, které jsou znázorněny níže, vytvořil samotný autor tohoto pluginu Ing. Ivo Mikač. Na těchto obrázcích je vidět další možnost, jak můžeme vytvořit výkresovou dokumentaci. Jednotlivé komponenty (neboli díly) sestavy 3D modelu jsou pomocí plugin-u Truhlář označeny názvem. Samotné zobrazení názvu pro konkrétní komponenty provedeme těmito kroky: […]

Tvorba výkresové dokumentace v plugin-u Truhlář

(psáno pro verzi … plugin Truhlář 2010)
Tento plugin vytvoří výkresovou dokumentaci ve formě JPG výkresů (obrázků). Velikost tohoto výkresu je možné libovolně nastavit pomocí dialogového okna: Nastavení adres a zobrazení, které vyvoláme přes horní menu Plugins => Nastaveni programu Truhlar => Zobrazit.
[…]

Popis textového výstupu: rozbor_ceny.txt

(psáno pro verzi … plugin Truhlář 2010)
Rozbor ceny – má na úvodních řádcích uvedeny názvy pro:    Projekt        (název složky),     Skupinu      (název výkresu),     Datum        (kdy byla soupiska vytvořena).
Cena skupiny (výkresu) – je vypočítána automaticky tak, že sečte ceny materiálů a spočítá i hlavní pracnost. […]

Popis textového výstupu: soupiska_rezu.txt

(psáno pro verzi … plugin Truhlář 2010)
Soupiska řezu – je v podstatě kusovník (neboli seznam všech plošných dílců) konkrétní skupiny 3D modelu, který budeme potřebovat pro výrobu. Směr dekoru podél let je označen před rozměrem znakem * (hvězdička).
Soupiska řezu má na prvním řádku uvedeny názvy: […]

Popis textového výstupu: soupiska materialu.txt

(psáno pro verzi … plugin Truhlář 2010)
Soupiska materiálů má na úvodních řádcích uvedeny názvy pro:Projekt (název složky),Skupinu (název výkresu),Datum (kdy byla soupiska vytvořena).
Standardně je soupiska materiálů rozdělena do několika sekcí pod sebou a to:
[…]