Export do PDF je dostupný pouze v placené PRO verzi.
Pro export do PDF postupujeme takto:V horním menu vybereme File (Soubor) => Export => 2D Graphic … => následně se zobrazí okno: Export 2D Graphic => a v tomto okně (dole) vybereme typ souboru … PDF. Dále klikneme na Options… (nastavení) … viz. obrázek níže.
Tento export do PDF má ostré kóty a hodnoty u kót. Není zde možnost nastavit velikost papíru.
[…]