K čemu jsou komponenty (dynamické komponenty) a kam je uložit v PC

Dynamické komponenty | Kam uložit komponenty v PC
Komponenty – slouží pro snadnější práci ve SketchUpu. Asi nejdůležitější vlastnost komponenty je, že mají dědičnost. Objekt, který je vytvořen jako komponenta můžeme uložit do okna Components (viz. obrázek níže).
[…]

Práce s komponentami v plugin-u Truhlář

(psáno pro verzi … plugin Truhlář 2010)
Pro ty dílce (3D objekty), s kterými chceme pracovat v tomto plugin-u Truhlář, je nutné vytvořit jako komponenty.
Jak vytvoříme komponentu?
[…]