Rychlý způsob tvorby výkresové dokumentace pomocí označení dílců

(psáno pro verzi … plugin Truhlář 2010)
Ukázky výkresové dokumentace, které jsou znázorněny níže, vytvořil samotný autor tohoto pluginu Ing. Ivo Mikač. Na těchto obrázcích je vidět další možnost, jak můžeme vytvořit výkresovou dokumentaci. Jednotlivé komponenty (neboli díly) sestavy 3D modelu jsou pomocí plugin-u Truhlář označeny názvem. Samotné zobrazení názvu pro konkrétní komponenty provedeme těmito kroky: […]

Popis textového výstupu: rozbor_ceny.txt

(psáno pro verzi … plugin Truhlář 2010)
Rozbor ceny – má na úvodních řádcích uvedeny názvy pro:    Projekt        (název složky),     Skupinu      (název výkresu),     Datum        (kdy byla soupiska vytvořena).
Cena skupiny (výkresu) – je vypočítána automaticky tak, že sečte ceny materiálů a spočítá i hlavní pracnost. […]

Popis textového výstupu: soupiska_rezu.txt

(psáno pro verzi … plugin Truhlář 2010)
Soupiska řezu – je v podstatě kusovník (neboli seznam všech plošných dílců) konkrétní skupiny 3D modelu, který budeme potřebovat pro výrobu. Směr dekoru podél let je označen před rozměrem znakem * (hvězdička).
Soupiska řezu má na prvním řádku uvedeny názvy: […]

Tvorba soupisky materiálů – tiskové výstupy

(psáno pro verzi … plugin Truhlář 2010)
Tato funkce je vykonána pouze, když nejprve vytvoříme nářezový plán. Je to z důvodu výpočtu kusů plošného materiálu (neboli tabulí), které jsou vygenerovány nářezovým plánem. Pomocí soupisky materiálů vytvoříme textové soubory (TXT), které pro svoje výpočty zahrnují pouze komponenty s nastavenými parametry pro plugin Truhlář. […]

Tvorba nářezového plánu v plugin-u Truhlář

(psáno pro verzi … plugin Truhlář 2010)
Nářezový plán je velmi potřebný při zpracování zakázky pro samotnou výrobu. Tvorba nářezového plánu je u tohoto plugin-u dostupná pomocí funkce: Narezovy plan Truhlar.
[…]