Plugin pro SketchUp Make, chyba: Load Errors – problém s načtením pluginu

Řešení problému:>> Proč je zobrazena tato chybová hláška?>> Jak tento problém vyřešit?>> Máme vytvořeného uživatele bez háčků a čárek
Po instalaci pluginu do novějšího SketchUpu Make, dochází při jeho spuštění k zobrazení chybové hlášky:
[…]

Instalace pluginu pro novější verze SketchUpu (od verze 2014)

Jak nainstalovat plugin pro novější SketchUp ve formátu:
– rb ………… skript vytvořený v RUBY- rbz ……… zazipovaný skript vytvořený v RUBY..
Instalace pluginu ve formátu *.rb  (od verze 2014)

Instalace je v podstatě jednoduchá. Stačí nám nakopírovat plugin do složky Plugin. Složku Plugin najdeme v jiném místě než jsme byli zvyklí u starších verzí SketchUpu (správná cesta je uvedena níže). […]

Vytvoření koule pomocí pluginu: jf_spheretool.rb

Pomocí tohoto plug-inu je možné vytvořit kouli velmi jednoduchým způsobem. Pro vytvoření koule potřebujeme celkem několik kliknutí. Nejprve určíme místo, kde chceme kouli vytvořit, následně zadáme velikost – rádius. […]

Stručný postup tvorby objektu pro plugin Truhlář

(psáno pro verzi … plugin Truhlář 2010)
Na několika řádcích níže je popsán stručný postup, jak vytvořit objekt, který komunikuje s plugin-em Truhlář:
Stručný postup:
1/ otevřeme výkres přes funkci: Nový projekt Truhlář, nebo pomocí funkce: Otevřít projekt Truhlář, […]

Nápověda pro plugin Truhlář

(psáno pro verzi … plugin Truhlář 2010)
Tato nápověda slouží pro zobrazení aktuálního popisu funkce, kterou jsme vybrali v plugin-u truhlář. Pokud potřebujeme podrobnější popis vybrané funkce, nejprve zobrazíme plovoucí okno: Pruvodce prikazy Truhlar (viz. obrázek níže) a následně vybereme konkrétní funkci v horním menu Plugin. Následně klikneme na možnost Více…, čímž se zobrazí detailnější popis funkce. […]

Rychlý způsob tvorby výkresové dokumentace pomocí označení dílců

(psáno pro verzi … plugin Truhlář 2010)
Ukázky výkresové dokumentace, které jsou znázorněny níže, vytvořil samotný autor tohoto pluginu Ing. Ivo Mikač. Na těchto obrázcích je vidět další možnost, jak můžeme vytvořit výkresovou dokumentaci. Jednotlivé komponenty (neboli díly) sestavy 3D modelu jsou pomocí plugin-u Truhlář označeny názvem. Samotné zobrazení názvu pro konkrétní komponenty provedeme těmito kroky: […]

Tvorba výkresové dokumentace v plugin-u Truhlář

(psáno pro verzi … plugin Truhlář 2010)
Tento plugin vytvoří výkresovou dokumentaci ve formě JPG výkresů (obrázků). Velikost tohoto výkresu je možné libovolně nastavit pomocí dialogového okna: Nastavení adres a zobrazení, které vyvoláme přes horní menu Plugins => Nastaveni programu Truhlar => Zobrazit.
[…]

Popis textového výstupu: rozbor_ceny.txt

(psáno pro verzi … plugin Truhlář 2010)
Rozbor ceny – má na úvodních řádcích uvedeny názvy pro:    Projekt        (název složky),     Skupinu      (název výkresu),     Datum        (kdy byla soupiska vytvořena).
Cena skupiny (výkresu) – je vypočítána automaticky tak, že sečte ceny materiálů a spočítá i hlavní pracnost. […]

Popis textového výstupu: soupiska_rezu.txt

(psáno pro verzi … plugin Truhlář 2010)
Soupiska řezu – je v podstatě kusovník (neboli seznam všech plošných dílců) konkrétní skupiny 3D modelu, který budeme potřebovat pro výrobu. Směr dekoru podél let je označen před rozměrem znakem * (hvězdička).
Soupiska řezu má na prvním řádku uvedeny názvy: […]

Tento web pracuje s informacemi, které souvisí s návštěvností těchto stránek ... více informací ...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close