Site icon online SketchUp

Nastavení materiálu (sololaku) pro záda (plugin: OpenCutList)




Stručný obsah:
– Přiřazení materiálu k dílci pro záda
– Kompletní příručka pluginu OpenCutList
– Další podobné články – plugin: OpenCutList

plugin: OpenCutList , kusovník ve SketchUpu, nářezový plán ve SketchUpu

Kompletní příručka pluginu OpenCutList
Tvorba kusovníku, nářezového plánu
a kalkulace materiálu ve SketchUpu

Materiál pro záda (nebo-li sololak) jsme si vytvořili již v minulých dílech a to konkrétně zde:

Vytvoření nového materiálu – pomocí pluginu OpenCutList



Nyní si tento materiál fyzicky nastavíme pro záda v modelu SketchUp pomocí pluginu OpenCutList.

Přiřazení materiálu k dílci pro záda

1) Nejprve vybereme požadovanou skříň a klikneme na ikonu OpenCutList.

2) Následně se zobrazí prostředí pluginu OpenCutList a zde klikneme na Kusovník => Generovat => dále najdeme v seznamu dílců záda v tomto řádku klikneme na ikonu tužky.

3) Zobrazí se okno … Vlastnosti dílce „záda“ a v tomto okně přiřadíme materiál. Následně vše potvrdíme kliknutím na tlačítko Aplikovat.

4) Nyní má skříň nastavená záda materiálem Sololak bílý (viz. obrázek níže).

Tímto jsme úspěšně přidělili materiál pro záda.

Kompletní příručka pluginu OpenCutList
Tvorba kusovníku, nářezového plánu
a kalkulace materiálu ve SketchUpu

Další podobné články – plugin: OpenCutList:
– Přiřazení materiálu jednotlivým dílcům
– Přiřazený materiál kontroluje tloušťku skutečného dílce v modelu
– Hromadné přidělení materiálu všem dílcům skříně

Exit mobile version