Site icon online SketchUp

K čemu je vhodné použít LayOut?
LayOut – je součást placené verze Sketchup PRO

Program LayOut je vhodné použít pro tvorbu výkresové dokumentace. Je součástí placené verze SketchUp PRO. Pokud potřebujeme profesionálně prezentovat svůj vytvořený model pro tisk nebo PDF dokument, tak LayOut je opravdu ideální nástroj.

LayOut kombinuje funkce vektorové grafiky, rozvržení stránky, CAD systému a prezentačního softwaru. Pomocí LayOutu můžeme tvořit pokud na to přijde i prezentaci (obdoba MS PowerPoint) nebo také propagační letáky.

Ale hlavně je LayOut vytvořen pro import modelu ze SketchUpu, kde z tohoto modelu vytvoříme výkresy.

Stručný obsah:
– Tvorba nárysu, bokorysu nebo půdorysu
– Seznámení s LayOut (video v angličtině)
– Ukázky výkresů vytvořených v LayOut-u
– Tvorba kusovníku a nářezového plánu ve SketchUpu

Tvorba nárysu, bokorysu nebo půdorysu

Pro vlastní přenos mezi SketchUpem a LayOutem pracujeme se scénami. Vytvořené scény se importují ze SketchUpu do LayOutu. Následně se scénami v LayOutu pracujeme a vytvoříme z nich různé pohledy (nárys, bokorys, půdorys popř. izometrii).Seznámení s LayOut (video v angličtině)

Odkaz na video (YouTube): https://www.youtube.com/watch?v=YJu9NcZuUxo

Ukázky výkresů vytvořených v LayOut-u

Kuchyň – výkres LayOut

Ke stažení – výkres kuchyně ve formátu PDF … >> zde lze stáhnout << … vytvořeno v LayOut.

Pergola model SketchUp

Ke stažení – výkres pergoly ve formátu PDF … >> zde lze stáhnout << … vytvořeno v LayOut.

Rybka výkres LayOut

Potřebujete více informací o LayOutu – využijte online konzultaci

Další článek o LayOut-u:
Importujeme model ze SketchUpu do LayOutu
Základní nastavení programu LayOut
Nastavení měřítka v LayOutu

Další návody pro SketchUp:
Seznam všech kapitol najdete po kliknutí zde …

Exit mobile version