Standardně pokud nakreslíme nějaký oblý tvar ve SketchUpu je tento tvar vytvořen pomocí segmentů. Pro tuto konkrétní ukázku použiji kružnici.
Nejprve si nakreslíme kruh pomocí nástroje Circle (kruh)  . […]