Stručný postup tvorby objektu pro plugin Truhlář

(psáno pro verzi … plugin Truhlář 2010)
Na několika řádcích níže je popsán stručný postup, jak vytvořit objekt, který komunikuje s plugin-em Truhlář:
Stručný postup:
1/ otevřeme výkres přes funkci: Nový projekt Truhlář, nebo pomocí funkce: Otevřít projekt Truhlář, […]

Rychlý způsob tvorby výkresové dokumentace pomocí označení dílců

(psáno pro verzi … plugin Truhlář 2010)
Ukázky výkresové dokumentace, které jsou znázorněny níže, vytvořil samotný autor tohoto pluginu Ing. Ivo Mikač. Na těchto obrázcích je vidět další možnost, jak můžeme vytvořit výkresovou dokumentaci. Jednotlivé komponenty (neboli díly) sestavy 3D modelu jsou pomocí plugin-u Truhlář označeny názvem. Samotné zobrazení názvu pro konkrétní komponenty provedeme těmito kroky: […]

Popis textového výstupu: soupiska_rezu.txt

(psáno pro verzi … plugin Truhlář 2010)
Soupiska řezu – je v podstatě kusovník (neboli seznam všech plošných dílců) konkrétní skupiny 3D modelu, který budeme potřebovat pro výrobu. Směr dekoru podél let je označen před rozměrem znakem * (hvězdička).
Soupiska řezu má na prvním řádku uvedeny názvy: […]

Popis textového výstupu: soupiska materialu.txt

(psáno pro verzi … plugin Truhlář 2010)
Soupiska materiálů má na úvodních řádcích uvedeny názvy pro:Projekt (název složky),Skupinu (název výkresu),Datum (kdy byla soupiska vytvořena).
Standardně je soupiska materiálů rozdělena do několika sekcí pod sebou a to:
[…]

Tvorba soupisky materiálů – tiskové výstupy

(psáno pro verzi … plugin Truhlář 2010)
Tato funkce je vykonána pouze, když nejprve vytvoříme nářezový plán. Je to z důvodu výpočtu kusů plošného materiálu (neboli tabulí), které jsou vygenerovány nářezovým plánem. Pomocí soupisky materiálů vytvoříme textové soubory (TXT), které pro svoje výpočty zahrnují pouze komponenty s nastavenými parametry pro plugin Truhlář. […]

Popis funkce: Popis komponenty Truhlar

(psáno pro verzi … plugin Truhlář 2010)
Tato funkce je přístupná pouze z kontextového menu a je možné ji použít pouze na komponenty.
Funkci použijeme pokud chceme, aby se vytvořená komponenta stala součástí projektu plugin-u Truhlář. Tím docílíme, že jednotlivé komponenty budou součástí nářezového plánu i všech soupisek.
[…]