Stručný postup tvorby objektu pro plugin Truhlář

(psáno pro verzi … plugin Truhlář 2010)
Na několika řádcích níže je popsán stručný postup, jak vytvořit objekt, který komunikuje s plugin-em Truhlář:
Stručný postup:
1/ otevřeme výkres přes funkci: Nový projekt Truhlář, nebo pomocí funkce: Otevřít projekt Truhlář, […]

Nápověda pro plugin Truhlář

(psáno pro verzi … plugin Truhlář 2010)
Tato nápověda slouží pro zobrazení aktuálního popisu funkce, kterou jsme vybrali v plugin-u truhlář. Pokud potřebujeme podrobnější popis vybrané funkce, nejprve zobrazíme plovoucí okno: Pruvodce prikazy Truhlar (viz. obrázek níže) a následně vybereme konkrétní funkci v horním menu Plugin. Následně klikneme na možnost Více…, čímž se zobrazí detailnější popis funkce. […]

Rychlý způsob tvorby výkresové dokumentace pomocí označení dílců

(psáno pro verzi … plugin Truhlář 2010)
Ukázky výkresové dokumentace, které jsou znázorněny níže, vytvořil samotný autor tohoto pluginu Ing. Ivo Mikač. Na těchto obrázcích je vidět další možnost, jak můžeme vytvořit výkresovou dokumentaci. Jednotlivé komponenty (neboli díly) sestavy 3D modelu jsou pomocí plugin-u Truhlář označeny názvem. Samotné zobrazení názvu pro konkrétní komponenty provedeme těmito kroky: […]

Tvorba výkresové dokumentace v plugin-u Truhlář

(psáno pro verzi … plugin Truhlář 2010)
Tento plugin vytvoří výkresovou dokumentaci ve formě JPG výkresů (obrázků). Velikost tohoto výkresu je možné libovolně nastavit pomocí dialogového okna: Nastavení adres a zobrazení, které vyvoláme přes horní menu Plugins => Nastaveni programu Truhlar => Zobrazit.
[…]

Popis textového výstupu: rozbor_ceny.txt

(psáno pro verzi … plugin Truhlář 2010)
Rozbor ceny – má na úvodních řádcích uvedeny názvy pro:    Projekt        (název složky),     Skupinu      (název výkresu),     Datum        (kdy byla soupiska vytvořena).
Cena skupiny (výkresu) – je vypočítána automaticky tak, že sečte ceny materiálů a spočítá i hlavní pracnost. […]

Popis textového výstupu: soupiska_rezu.txt

(psáno pro verzi … plugin Truhlář 2010)
Soupiska řezu – je v podstatě kusovník (neboli seznam všech plošných dílců) konkrétní skupiny 3D modelu, který budeme potřebovat pro výrobu. Směr dekoru podél let je označen před rozměrem znakem * (hvězdička).
Soupiska řezu má na prvním řádku uvedeny názvy: […]

Popis textového výstupu: soupiska materialu.txt

(psáno pro verzi … plugin Truhlář 2010)
Soupiska materiálů má na úvodních řádcích uvedeny názvy pro:Projekt (název složky),Skupinu (název výkresu),Datum (kdy byla soupiska vytvořena).
Standardně je soupiska materiálů rozdělena do několika sekcí pod sebou a to:
[…]

Tvorba soupisky materiálů – tiskové výstupy

(psáno pro verzi … plugin Truhlář 2010)
Tato funkce je vykonána pouze, když nejprve vytvoříme nářezový plán. Je to z důvodu výpočtu kusů plošného materiálu (neboli tabulí), které jsou vygenerovány nářezovým plánem. Pomocí soupisky materiálů vytvoříme textové soubory (TXT), které pro svoje výpočty zahrnují pouze komponenty s nastavenými parametry pro plugin Truhlář. […]

Tvorba nářezového plánu v plugin-u Truhlář

(psáno pro verzi … plugin Truhlář 2010)
Nářezový plán je velmi potřebný při zpracování zakázky pro samotnou výrobu. Tvorba nářezového plánu je u tohoto plugin-u dostupná pomocí funkce: Narezovy plan Truhlar.
[…]

Popis funkce: Vymazat popis Truhlar

(psáno pro verzi … plugin Truhlář 2010)
Tato funkce je přístupná z kontextového menu. Funkce je k dispozici pouze za určitých podmínek:
– pouze pro jednu vybranou komponentu- komponenta má již platný popis (pomocí funkce: Popis komponenty Truhlar)
[…]