(psáno pro verzi … plugin Truhlář 2010)
Z hlediska organizace je pro používání tohoto plugin-u kladen velký důraz na správné uložení nového projektu. Jedná se o správné nastavení cesty nového projektu ve vašem počítači.
[…]