Site icon online SketchUp

Základní nastavení programu LayOut
LayOut – je součást placené verze SketchUp PRO

Zde si popíšeme základní nastavení v programu LayOut pro jednodušší práci.

Stručný obsah:
– LayOut – propojení s modelem SketchUp
– Zobrazení všech oken (tray – palet) pro editaci modelu
– Tvorba vlastní šablony

LayOut – propojení s modelem SketchUp

Pro propojení je možné použít tyto možnosti:

1) poslat do LayOutu z programu SketchUp

… použijeme File => Send to LayOut => a tímto jsme poslali model do LayOutu.2) přes Vložit z programu LayOut

… použijeme File => Insert … a tím vložíme model SketcHup do LayOutu.

Zobrazení všech oken (tray – palet) pro editaci modelu

Tray (okna-palety) pro editaci modelu je možné zobrazit následujícím postupem:

1) Nastavení pro novější LayOut

V horním menu vybereme Window => následně je možné zatrhnout Tray (viz. obrázek níže).

2) Nastavení pro starší LayOut

V horním menu vybereme Window => Default Tray => následně je možné zatrhnout Tray, který chceme používat (viz. obrázek níže).

Tvorba vlastní šablony (v programu LayOut)

Nejprve otevřeme prázdný dokument podle námi vybrané šablony. Šablonu, kterou použijeme pro nový výkres vybereme co nejvíce podobnou naší nové vlastní šabloně. Je to hlavně z důvodu toho, že si ušetříme práci pro další nastavování námi požadovaných parametrů, které požadujeme pro vlastní šablonu.

Námi požadované parametry mohou být tyto:

– kótování (jednotky a koncové šipky kót, barva kót a textu)

– velikost papíru (A3, A4, A5)

– zobrazení nebo skrytí mřížky

apod.

Uložení nastaveného výkresu jako šablony:

Samotné uložení je velmi jednoduché a to tímto postupem: Z horního menu vybereme File => Save As Template.

Vytvořená šablona je uložena zde:

pro Windows 10
c:\Users\radek\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2020\LayOut\Templates\

Poznámka:
radek – je jméno uživatele počítače

Potřebujete více informací o LayOutu – využijte online konzultaci

Další články pro LayOut:
Importujeme model ze SketchUpu do LayOutu
K čemu je vhodné použít LayOut?

Exit mobile version