..
V dnešním díle si ukážeme jak pracovat se skupinou a komponentem. Proč vlastně vytvořený objekt uložit do skupiny nebo komponentu. Vysvětlíme si, jaký se základní rozdíl mezi těmito objekty. Kdy použít skupinu a kdy naopak komponent. Na závět tohoto dílu si ukážeme jak komponent uložit do okna Components, které slouží pro vložení komponentu do více výkresů (modelů).

.

httpvh://youtu.be/CzXEVaGmkU4

Soubor, který je součást prezentace lze stáhnout zde:
>> 06_ksu_tvorime_skupiny_a_komponenty.skp <<
 
 

Obsahem tohoto videa je:

– vytvoření skupiny
– vytvoření kopie skupiny
– vytvoření komponentu
– vytvoření kopie komponentu
– vytvoření unikátního komponentu (komponent stratí dědičnost)
– vysvětlení rozdílu mezi skupinou a komponentem
– určení kdy použít skupiny a kdy naopak komponent
– uložení komponentu do okna: Components


..
Asi nejdůležitějším bodem tohoto dílu je pochopení rozdílu mezi skupinou a komponentem. Skupina je vždy jedinečná, co se týká návaznosti na libovolnou další skupinu. Nepoužívá „dědičnost“ ohledně úprav (nebo-li editace) a není tedy v tomto ohledu nějak závislá na originální skupinu.

U komponentů je to přesně naopak. Pokud vytvoříme komponent a ten následně zkopírujeme, vzniká mezi těmito komponenty „dědičnost“. Tato “dědičnost“ se projevuje tím, že pokud něco změníme u jedné komponenty změna je automaticky provedena i na kopii. Pokud chceme této „dědičnosti“ zabránit, máme k dispozici možnost vytvořit z kopie komponenty unikátní komponentu. Tím u této unikátní komponenty nedochází k automatické úpravě ve vztahu k nějaké další komponentě.

picture_skupina_komponent

Dále si zde ukážeme velmi praktickou možnost uložení komponenty do okna: Components (viz. obrázek níže). Takto uložený objekt je možné vložit velmi pohodlně do různých výkresů. Je možné si pomocí tohoto způsobu tvořit svoje vlastní objekty a následně z nich vytvořit svoji vlastní databázi. Je vhodné si tuto databázi i následně zálohovat, aby nedošlo k její ztrátě například při znehodnocení harddisku.

picture_okno_components

.

 


Video-návody pro pohodlné učení SketchUp-u

Další užitečné návody najdeme ve VIP sekci pro začátečníky
>> jednoduché učení SketchUpu pomocí video-návodů,
>> nepotřebujeme návody číst, ale pouze sledovat konkrétní postupy,
>> seznam všech video-návodů najdeme >> zde <<
button_clenstvi_vip_sekce

Další návody pro SketchUp:
Seznam všech kapitol najdete po kliknutí zde …