..
V dnešním díle si ukážeme jak pracovat se skupinou a komponentem. Proč vlastně vytvořený objekt uložit do skupiny nebo komponentu. Vysvětlíme si, jaký se základní rozdíl mezi těmito objekty. Kdy použít skupinu a kdy naopak komponent. Na závět tohoto dílu si ukážeme jak komponent uložit do okna Components, které slouží pro vložení komponentu do více výkresů (modelů).

Soubor, který je součást prezentace lze stáhnout zde:
>> 06_ksu_tvorime_skupiny_a_komponenty.skp <<
 
 

Obsahem tohoto videa je:

– vytvoření skupiny
– vytvoření kopie skupiny
– vytvoření komponentu
– vytvoření kopie komponentu
– vytvoření unikátního komponentu (komponent stratí dědičnost)
– vysvětlení rozdílu mezi skupinou a komponentem
– určení kdy použít skupiny a kdy naopak komponent
– uložení komponentu do okna: Components


..
Asi nejdůležitějším bodem tohoto dílu je pochopení rozdílu mezi skupinou a komponentem. Skupina je vždy jedinečná, co se týká návaznosti na libovolnou další skupinu. Nepoužívá „dědičnost“ ohledně úprav (nebo-li editace) a není tedy v tomto ohledu nějak závislá na originální skupinu.

U komponentů je to přesně naopak. Pokud vytvoříme komponent a ten následně zkopírujeme, vzniká mezi těmito komponenty „dědičnost“. Tato “dědičnost“ se projevuje tím, že pokud něco změníme u jedné komponenty změna je automaticky provedena i na kopii. Pokud chceme této „dědičnosti“ zabránit, máme k dispozici možnost vytvořit z kopie komponenty unikátní komponentu. Tím u této unikátní komponenty nedochází k automatické úpravě ve vztahu k nějaké další komponentě.

picture_skupina_komponentDále si zde ukážeme velmi praktickou možnost uložení komponenty do okna: Components (viz. obrázek níže). Takto uložený objekt je možné vložit velmi pohodlně do různých výkresů. Je možné si pomocí tohoto způsobu tvořit svoje vlastní objekty a následně z nich vytvořit svoji vlastní databázi. Je vhodné si tuto databázi i následně zálohovat, aby nedošlo k její ztrátě například při znehodnocení harddisku.

picture_okno_components

.

 


Video-návody pro pohodlné učení SketchUp-u

Další užitečné návody najdeme ve VIP sekci pro začátečníky
>> jednoduché učení SketchUpu pomocí video-návodů,
>> nepotřebujeme návody číst, ale pouze sledovat konkrétní postupy,
>> seznam všech video-návodů najdeme >> zde <<
button_clenstvi_vip_sekce

Další návody pro SketchUp:
Seznam všech kapitol najdete po kliknutí zde …