fbpx

Tvorba výkresové dokumentace v plugin-u Truhlář

(psáno pro verzi … plugin Truhlář 2010)

.

Tento plugin vytvoří výkresovou dokumentaci ve formě JPG výkresů (obrázků). Velikost tohoto výkresu je možné libovolně nastavit pomocí dialogového okna: Nastavení adres a zobrazení, které vyvoláme přes horní menu Plugins => Nastaveni programu Truhlar => Zobrazit.

V červeném rámečku jsou nastavené hodnoty pro výkres A4 uvedené v pixelech (viz. obrázek níže).

nastaveni_pluginu_truhlar

Tvorbu výkresové dokumentace je možné vytvořit pomocí funkcí:

1) Vykres narez. planu Truhlar
2) Vykres standardni Truhlar
3) Ulozit nahled Truhlar

..

1) Popis funkce: Vykres narez. planu Truhlar

Tato funkce je vhodná pro vytvoření výkresu nářezového plánu. Oproti ostatním funkcím určeným pro výkresy vloží automaticky na přednastavená místa text (rohové razítko a poznámky pro výkres), který souvisí s nářezovým plánem.

Tuto funkci najdeme zde:
V horním menu vybereme Plugins => Vykres narez. plan Truhlar.

..
Vložení automatického textu:

Po vložení automatického textu je možné tento text dále upravovat a to tak, že na něj dvakrát klikneme. Umístění přednastaveného textu je možné manuálně posunout do námi zvoleného prostoru, nebo jej můžeme nastavit v Nastavení programu Truhlar => Zobrazení.

Postup vytvoření výkresu nářezového plánu:
A) máme již vytvořený nářezový plán pomocí funkce: Narezovy plan Truhlar,
B) následně vystředíme obrázek nářezového plánu více k hornímu okraji a použijeme funkci: Vykres narez. planu Truhlar a zobrazí se dialogové okno: Text výkresu, kde nastavíme hodnoty (viz. obrázek níže),

nastaveni_textu_rohove_razitka_np

C) dojde k zobrazení rohového razítka a poznámek pro výkres a je také současně vytvořen JPG výkres (obrázek)
D) těmito kroky jsme vytvořili výkres nářezového plánu.

Ukázka výkresu: kuchyn – narezovy_plan – 1

kuchyn-narezovy_plan-1

..

2) Popis funkce: Vykres standardni Truhlar (určeno pro výrobu)

Tato funkce je vhodná pro vytvoření výkresu, který je určený k vlastní výrobě. Tento výkres obsahuje pohled na výrobek včetně kót a dalších specifikací. Oproti ostatním funkcím (určeným pro výkresy) vloží automaticky na přednastavená místa text (rohové razítko a poznámky pro výkres), který souvisí s vlastní výrobou.

Tuto funkci najdeme zde:
V horním menu vybereme Plugins => Vykres standardni Truhlar.

..
Vložení automatického textu:

Po vložení automatického textu je možné tento text dále upravovat a to tak, že na něj dvakrát klikneme. Umístění přednastaveného textu je možné manuálně posunout do námi zvoleného prostoru nebo jej můžeme nastavit v Nastavení programu Truhlar => Zobrazení. Zde můžeme upravovat nejenom umístění rohového razítka, ale i umístění textu v rohovém razítku.

Postup vytvoření standardního výkresu:
A) máme již vytvořený model, pro který chceme vytvořit standardní výkres,

B) pomocí nástrojů Google SketchUp model okótujeme a případně provedeme vlastní popis,

C) je vhodné správně nastavit do jakého místa se budou zobrazovat textová razítka a poznámky, které jsou automaticky vygenerovány při použití funkce: Vykres standardni Truhlar. Nastavení těchto razítek a poznámek provedeme přes Plugins => Nastavení programu Truhlar => Zobrazení. Zde upravíme hodnoty, které se mohou na jiném počítači lišit,

D) následně vystředíme model více k hornímu okraji a použijeme funkci: Vykres standardni Truhlar a zobrazí se dialogové okno: Text výkresu, kde nastavíme hodnoty (viz. obrázek níže),

nastaveni_textu_rohove_razitko_vs

E) dojde k zobrazení dvou rohových razítek vlevo a vpravo dole. Také jsou zobrazeny poznámky pro výkres a je současně vytvořen JPG výkres (obrázek),

F) těmito kroky jsme vytvořili výkres: STANDARDNI.

Ukázka výkresu: kuchyn – vykres – 1

kuchyn-vykres-1

..

3) Popis funkce: Ulozit nahled Truhlar

Tato funkce slouží k vytvoření prezentace (neboli obrázku JPG) modelu, který je určen pro zákazníka. Při použití této funkce, dojde k automatickému vygenerování obrázku v takovém poměru stran, aby se dal bez problému vytisknout na ležato ve formátu A4. Naší jedinou povinností je nastavit v dialogovém okně:  Cislo nahledu (text) samotné číslo pro náhled, protože toto číslo se mění pouze ručně z hlediska praktických důvodů.

cislo_nahledu_textu

Program sám určí název náhledu a název souboru. Vytvořený náhled je automaticky uložen do složky otevřeného projektu, se kterým aktuálně pracujeme.

Název vytvořeného náhledu:
Plugin sám přidělí název vytvořenému náhledu podle těchto pravidel:

Pravidlo:                                „názvu souboru“ – náhled – „číslo náhledu“
Příklad (exsample):                 Skrinka dolní – nahled – 1.jpg

Tato funkce má univerzální použití, protože ji můžeme použít, jak na již nachystaný výkres pro nářezový plán, tak i na předem nachystaný výkres standardní.

..
Postup vytvoření náhledu:

A) nejprve vytvoříme modely a nastavíme vše v ploše pro kreslení podle našich požadavků, co má být zobrazeno ve vytvořeném obrázku (popisy, kótování atd.),

B) dále použijeme funkci: Ulozit nahled Truhlar, tím dojde k vytvoření náhledu (obrázku JPG), náhled obsahuje vše, co bylo v ploše pro kreslení, a navíc obsahuje po obvodu rámeček,

C) vytvořený náhled je uložen ve složce aktuálně otevřeného projektu,

D) pomocí těchto kroků je úspěšně vytvořen nový náhled.

Ukázka výkresu: kuchyn – nahled – 1

kuchyn-nahled-1

.


Dále si něco řekneme o …

Rychlý způsob tvorby výkresové dokumentace pomocí označení dílců … >>


..

..

Přidej komentář

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

Tento web pracuje s informacemi, které souvisí s návštěvností těchto stránek ... více informací ...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close