Site icon online SketchUp

Struktura projektů (výkresů) v LayOut-u
LayOut – je součást placené verze SketchUp PRO

Ukážeme si, jak je strukturován výkres v LayOutu.

Stručný obsah:
– Přidání stránek v projektu
– Přidání hladin v projektu
– Práce s hladinami v projektu
– Potřebujete více informací o LayOutu – využijte online konzultaci

Na obrázku níže vidíme v horní části (v červeném rámečku) spuštěné projekty s kterými momentálně pracujeme v LayOutu. Do každého projektu můžeme přidávat stránky (paleta Pages) a také můžeme vytvořit více hladin (paleta Layers).

Ukázka: struktura projektu (výkresu) v LayOut-u

Přidání stránek v projektu

V rámci jednoho projektu v LayOutu můžeme přidávat více stránek, které rozkreslují například jednotlivé místnosti bytu nebo pomocí těchto stránek vytvoříme detaily konkrétního nábytku (kuchyně, vestavěné skříně či komody).

Přidání hladin v projektu

Také v jednom projektu můžeme přidat více hladin. Například si vytvoříme hladinu pro kóty, šrafování popřípadě popis či text.Práce s hladinami v projektu

LayOut má automaticky vytvořenou hladinu On Every Page, která slouží pro uložení nějakého objektu, který bude vidět ve všech stránkách v rámci jednoho projektu. Do této hladiny je vhodné umístit například logo firmy, okraje výkresu či jméno zákazníka. 

Další hladina je Default – která slouží pro uložení objektu, který bude vidět pouze v rámci jednoho listu (Page). Do této hladiny ukládáme například konkrétní text, pohled nebo šrafování ve výkrese.

Můžeme si také vytvořit vlastní hladiny (tlačítka plus) nebo smazat hladinu (tlačítko mínus).

Potřebujete více informací o LayOutu – využijte online konzultaci

Další návody pro LayOut:
Možnosti vložení modelu do LayOutu
Základní nastavení programu LayOut
Importujeme model ze SketchUpu do LayOutu

Další návody pro SketchUp:
Seznam všech kapitol najdete po kliknutí zde …

Exit mobile version