fbpx

Stručný postup tvorby objektu pro plugin Truhlář

(psáno pro verzi … plugin Truhlář 2010)

.

Na několika řádcích níže je popsán stručný postup, jak vytvořit objekt, který komunikuje s plugin-em Truhlář:

Stručný postup:

1/ otevřeme výkres přes funkci: Nový projekt Truhlář, nebo pomocí funkce: Otevřít projekt Truhlář,

2/ vytvoříme 3D objekt, první rozměr je v ose červené a druhý rozměr je v ose zelené. Následně provedeme vytažení směrem nahoru v modré ose, čímž vytvoříme tloušťku,

vytvoreni_3D_objektu

Doporučuji vytvořit všechny dílce, které mají být použity pro tento plugin dle bodu 2 a následně takto vytvořené dílce lze posouvat a různě otáčet dle vaší libosti.

..
3/
 vytvoříme z 3D objektu komponentu (lze použít klávesa G),

vytvoreni_komponentu

4/ stejným postupem vytvoříme ostatní 3D objekty, které budou součástí jedné sestavy (komponenty). Například vytvoříme skříňku s označením SO60.

cupboardPopis označení:
S – spodní skříňka
O – otevřená
60 – šířka skříňky v cm

..

..

..

5/ vytvoříme materiály, nebo naplníme knihovnu materiálů s již vytvořenými materiály v souboru knihovna_material.txt.

6/ provedeme popsání komponenty pomocí příkazu: Popis komponenty Truhlar. Popíšeme jednak celou sestavu, a také jednotlivé dílce a prvky (bok pravý, dno, půda, záda, kování, nohy, atd.), z kterých se celková sestava skládá. Popisem máme na mysli přidělení:

– Názvu (ID),
– Popisu,
– Přiřazení materiálů, popřípadě hran u plošných dílců

popis_sestavy_a_dilce

Je možné provést i smazání popisu komponenty pomocí příkazu: Vymazat komponenty Truhlar.

7/ takto vytvořené skříňky je možné uložit do palety Components, čímž tyto skříňky lze velmi jednoduše vložit do dalších modelů (viz. obrázek níže).

paleta_components

8/ z takto vytvořených skříněk je možné automaticky vytvořit tiskové výstupy v podobě nářezových plánů,  cenových rozborů „cenovka“, soupisky řezů „kusovník“ a soupisky materiálů ve formátu textového souboru (TXT).

tiskove_vystupy

.


Kompletní návody pro plugin Truhlář verze 2010  …

Vše o pluginu Truhlář najdeme zde … >>


.

..

Přidej komentář

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

Tento web pracuje s informacemi, které souvisí s návštěvností těchto stránek ... více informací ...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close