Site icon online SketchUp

Hranování více dílců najednou (hromadné hranování) – plugin OpenCutList
Plugin OpenCutList umí hranovat i více dílců najednou. Zde si ukážeme, jak co nejrychleji zahranovat celou skříň.

Stručný obsah:
– Stručný postup hranování více dílců na jednou (celé skříně)
Kompletní příručka pluginu OpenCutList
– Další podobné články – plugin OpenCutList

plugin: OpenCutList , kusovník ve SketchUpu, nářezový plán ve SketchUpu

Kompletní příručka pluginu OpenCutList
Tvorba kusovníku, nářezového plánu
a kalkulace materiálu ve SketchUpu

Stručný postup hranování více dílců najednou (celé skříně)

1) Vybereme skříň a vygenerujeme kusovník.2) V kusovníku nad seznamem dílců klikneme na horní zatržítko (viz. obrázek níže – 1. krok). Tím se zatrhnou všechny dílce. Následně klikneme na ikonu tužky (viz. obrázek níže – 2. krok). Tím se zobrazí okno: Vlastnosti skupiny dílců.

3) V okně Vlastnosti skupiny dílců zadáme pouze jednu hranu a to … Po délce (viz. obrázek níže). Následně klikneme na tlačítko Použít.

4) Nyní máme zahranovány pouze všechny dílce po délce.

5) Označíme pouze boky (levý a pravý) a zahranujeme je ze spodní strany.

Na obrázku níže vidíme zahranování obou boků.

6) Označíme pouze půdu a zahranujeme ji z pravé a levé strany.

7) Tím máme kompletně zahranovaný celý korpus.

Pokud budeme chtít zahranovat i dveře postupujeme stejným způsobem.

Kompletní příručka pluginu OpenCutList
Tvorba kusovníku, nářezového plánu
a kalkulace materiálu ve SketchUpu

Další podobné články – plugin OpenCutList:
– Nastavení materiálu (sololaku) pro záda
– Hranování pomocí pluginu OpenCutList
– Hranování jednoho dílce samostatně – plugin OpenCutList

Exit mobile version