Site icon online SketchUp

Hranování – pomocí pluginu OpenCutList
Hranování – je možné provádět buď na jednotlivých dílcích nebo hromadně na více dílcích současně. Pro hranování je nutné nejprve vytvořit samotnou hranumateriálech.

Stručný obsah:
– Vytvoření hrany v materiálech
– Důležité parametry u hrany v materiálech
Kompletní příručka pluginu OpenCutList
– Další podobné články – plugin OpenCutList

plugin: OpenCutList , kusovník ve SketchUpu, nářezový plán ve SketchUpu

Kompletní příručka pluginu OpenCutList
Tvorba kusovníku, nářezového plánu
a kalkulace materiálu ve SketchUpu

Vytvoření hrany v materiálech

Pro tento návod si vytvoříme tmavě hnědou hranu. Tím poznáme, kterému dílci jsme ji nastavili či nenastavili.Materiál tabute jsme již vytvářeli v minulé kapitole, takže to bude takové malé opakování 😊 … pouze si zde ukážeme, jak vytvořit hranu.

1) Přejdeme v pluginu OpenCutList do Materiálů (viz. obrázek níže) a přidáme nový materiál.

2) Zobrazí se okno Vlastnosti materiálu, ve kterém vytvoříme novou hranu. Nejdůležitější je nastavit typ: HRANA a ostatní parametry můžeme zadat dle obrázku níže. Dále klikneme na tlačítko Aplikovat.

3) V tomto posledním kroku je vytvořen nový materiál typu HRANA, jak můžeme vidět na obrázku níže.

V tuto chvíli máme vytvořenou hranu a můžeme tedy začít hranovat.

Důležité parametry u hrany v materiálech

Mezi nejdůležitější parametry u hrany patří:

Typ:                 ………                HRANA
Tloušťka:        ………                hodnota pro tloušťku (např. 1 mm)
Rozměr dílce (redukce):       zda bude hrana odečítat tloušťku od dílce v kusovníku nebo nikoli

Na obrázku níže vidíme nejdůležitější parametry u hran.

Kompletní příručka pluginu OpenCutList
Tvorba kusovníku, nářezového plánu
a kalkulace materiálu ve SketchUpu

Další podobné články – plugin OpenCutList:
– Přiřazený materiál kontroluje tloušťku skutečného dílce v modelu
– Hromadné přidělení materiálu všem dílcům skříně
– Nastavení materiálu (sololaku) pro záda

Exit mobile version