fbpx

Funkce pro práci s knihovnami materiálů

(psáno pro verzi … plugin Truhlář 2010)

.

Knihovna materiálů je velmi důležitá pro fungování tohoto plugin-u. Pro práci s knihovnami slouží tyto funkce:

      1. Naplnit knihovnu Truhlar (přepsání knihovny),
      2. Pripojit knihovnu Truhlar (připojení knihovny),
      3. Ulozit knihovnu Truhlar (kopie knihovny – archiv).
D Ů L E Ž I T É :
Funkce pro práci s knihovnami materiálů nebudou přístupné pokud jsme projekt nevytvořili přes funkci Novy projekt Truhlar, nebo neotevřeli přes funkci Otevrit projekt Truhlar.

..

Pokud model není vytvořen přes projekt plugin-u Truhlar a my budeme chtít použít funkci pro práci s knihovnou, zobrazí se dialogové okno s informací: Není otevřen žádný projekt (viz. obrázek níže).

Neni_otevren_zadny_projekt

..

1) Popis funkce: Naplnit knihovnu Truhlar (přepsání knihovny)

Tato funkce slouží k přepsání souboru: knihovna_materialu.txt. Pokud jsme vytvořili nový projekt a v něm máme pouze prázdnou knihovnu materiálů, je vhodné použít tuto funkci.

Funkce Naplnit knihovnu Truhlar přepíše stávající soubor: knihovna_materialu.txt aktuálního projektu jiným souborem knihovna_materialu.txt z jiného projektu nebo lze použít také soubor, který je uložen ve složce Knihovny_archiv. Program před vložením nového souboru knihovny zjistí, jestli knihovna v projektu již existuje včetně nějakého obsahu, a pokud ano, tak se vás zeptá, jestli dovolíte původní obsah knihovny přepsat.

Tuto funkci najdeme zde:
V horním menu vybereme Plugins => Naplnit knihovnu Truhlar.

..

Při použití této funkce se dialogové okno otevře do přednastavené složky, kterou jsme nastavili v sekci Nastavení programu => Zobrazeni => řádek Defaultní adresa knihoven materialu. Je to místo, kam archivujeme knihovny z jiných projektů.

 ..

2) Popis funkce: Pripojit knihovnu Truhlar (připojení knihovny)

Tato funkce slouží k připojení knihovně materiálů aktuálního projektu materiály z nějaké jiné knihovny materiálů již staršího projektu.

Tuto funkci najdeme zde:
V horním menu vybereme Plugins => Pripojit knihovnu Truhlar.

..

Knihovnu materiálů (která bude připojena) lze použít bez ohledu na její umístění, název a obsah. Program vybere pouze ty položky, které nemají shodný název s knihovnou materiálů aktuálního projektu. Po připojení nových položek je knihovna nově uspořádána do částí a ty následně nově seřazeny podle abecedy.

Pokud projekt z nějakého důvodu nemá knihovnu materiálů, program ohlásí: Projekt nemá knihovnu (viz. obrázek níže).

projekt_nema_knihovnu

……..

3) Popis funkce: Ulozit knihovnu Truhlar (kopie knihovny – archiv)

Tuto funkci použijeme, pokud chceme vytvořit kopii knihovny materiálů aktuálního projektu. Jde v podstatě o vytvoření archivu stávající knihovny.

Tuto funkci najdeme zde:
V horním menu vybereme Plugins => Ulozit knihovnu Truhlar.

..

Uložení kopie souboru: knihovna_materialu.txt je možné provést libovolně do jakékoliv složky v našem PC. Je zde ale přednastavená cesta, kterou je možné nastavit pomocí horního menu Plugins => Nastavení programu => Zobrazeni => řádek Defaultní adresa knihoven materialu.

Při samotném uložení do námi vybraného místa (které jsme nastavili pomocí dialogového okna), je možné soubor: skupina – knihovna_materialu.txt přejmenovat (přejmenování není povinné) a následně plugin vytvoří kopii vaší aktuální knihovny.

.


Dále si něco řekneme o …

Práce s komponentami v plugin-u Truhlář … >>


.

..

Přidej komentář

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

Tento web pracuje s informacemi, které souvisí s návštěvností těchto stránek ... více informací ...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close