Rubrika: plugin TRUHLÁŘPopis funkce: Popis komponenty Truhlar

(psáno pro verzi … plugin Truhlář 2010)
Tato funkce je přístupná pouze z kontextového menu a je možné ji použít pouze na komponenty.
Funkci použijeme pokud chceme, aby se vytvořená komponenta stala součástí projektu plugin-u Truhlář. Tím docílíme, že jednotlivé komponenty budou součástí nářezového plánu i všech soupisek.
[…]

Práce s komponentami v plugin-u Truhlář

(psáno pro verzi … plugin Truhlář 2010)
Pro ty dílce (3D objekty), s kterými chceme pracovat v tomto plugin-u Truhlář, je nutné vytvořit jako komponenty.
Jak vytvoříme komponentu?
[…]

Funkce pro práci s knihovnami materiálů

(psáno pro verzi … plugin Truhlář 2010)
Knihovna materiálů je velmi důležitá pro fungování tohoto plugin-u. Pro práci s knihovnami slouží tyto funkce:

Naplnit knihovnu Truhlar (přepsání knihovny),
Pripojit knihovnu Truhlar (připojení knihovny),
Ulozit knihovnu Truhlar (kopie knihovny – archiv).

[…]

Popis funkce: Odstranit material Truhlar

(psáno pro verzi … plugin Truhlář 2010)
Tuto funkci použijeme, pokud chceme odstranit materiál z knihovny materiálů. Odstranit materiál z knihovny je dobré, pokud materiál nebyl po jeho vytvoření opakovaně použit v dalších projektech, a proto je nevýhodné tento materiál dále zobrazovat v knihovně.
[…]

Popis funkce: Upravit material Truhlar

(psáno pro verzi … plugin Truhlář 2010)
Tato funkce slouží pro úpravu nějaké hodnoty v knihovně materiálů. Použití této funkce je určeno pro úpravu hodnoty u materiálů, které jsou uloženy v knihovně materiálů (např: změna rozměru lamina, oprava ceny, oprava jednotek apod.).
[…]

Popis funkce: Vytvorit material Truhlar

(psáno pro verzi … plugin Truhlář 2010)
Tuto funkci použijeme, pokud chceme do knihovny materiálů přidat nový (další) materiál.
Tuto funkci najdeme zde:V horním menu vybereme Plugins => Vytvorit material Truhlar.
..
[…]

Funkce pro práci s materiály v pluginu Truhlář

(psáno pro verzi … plugin Truhlář 2010)
Pro práci s materiály v tomto plugin-u slouží tyto funkce:

Vytvorit material
Truhlar Upravit material
Truhlar Odstranit material Truhlar

[…]

Organizace projektu včetně všech souborů v plugin-u Truhlář

(psáno pro verzi … plugin Truhlář 2010)
Z hlediska organizace je pro používání tohoto plugin-u kladen velký důraz na správné uložení nového projektu. Jedná se o správné nastavení cesty nového projektu ve vašem počítači.
[…]

Základní funkce pro používání plugin-u Truhlář

(psáno pro verzi … plugin Truhlář 2010)
Základní funkce pro používání plugin-u Truhlář jsou:

Novy projekt Truhlar
Otevrit projekt Truhlar

  […]

Přehled funkcí plugin-u Truhlář

(psáno pro verzi … plugin Truhlář 2010)
Funkce tohoto plugin-u jsou plně integrovány do Google SketchUp. Nenarušují jeho původní vzhled a funkci. Nenarušují jeho původní vzhled a funkci. Všechny funkce musíme hledat přes horní menu, žádná nemá svoji vlastní ikonu.
[…]